Jaarstukken 2018

Veiligheid

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

15

12

15

15

0

-15

15

Lasten

09-2-1-1

Uitvoeren van activiteiten verstoring

3.714

3.842

3.107

3.794

3.840

-46

3.025

Saldo baten en lasten

-3.699

-3.829

-3.092

-3.779

-3.839

-61

-3.010

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-3.699

-3.829

-3.092

-3.779

-3.839

-61

-3.010

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

In 2018 zijn er meer kosten gemaakt voor het uitvoeren van activiteiten ter voorkoming van verstoring dan begroot. Verwacht wordt dat deze trend zich in de toekomst gaat voortzetten. Voor 2018 kan dit gedekt worden met het budget van Integrale aanpak.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug