Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

6221

Verstrekken bijstandsuitkering

151.047

141.088

150.780

141.858

142.436

578

141.457

Lasten

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

6221

Verstrekken bijstandsuitkering

167.646

167.210

170.236

161.409

164.043

-2.634

163.547

Saldo baten en lasten

-16.599

-26.122

-19.456

-19.551

-21.607

-2.056

-22.089

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-16.599

-26.122

-19.456

-19.551

-21.607

-2.056

-22.089

Investeringen

Subsidies

ga terug