Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

6720

Dienstverlening Heel en Veilig

1.259

608

1.282

1.282

546

-737

1.282

6722

Stedelijk beheer openbare ruimte

2.320

4.439

2.320

2.320

2.534

214

2.320

6723

Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en

881

1.094

869

872

985

112

1.036

6752

Stedelijk beheer Wal- en kluismuren

0

0

0

0

0

0

0

6754

Stedelijk beheer OR groen & recreatie

0

30

0

0

43

43

0

Lasten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

6720

Dienstverlening Heel en Veilig

2.030

427

3.302

3.645

1.807

1.838

4.318

6722

Stedelijk beheer openbare ruimte

29.282

32.071

34.173

31.841

31.816

25

34.665

6723

Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en

1.644

1.857

1.639

1.635

1.747

-112

1.817

6752

Stedelijk beheer Wal- en kluismuren

3.000

0

6.000

0

0

0

0

6754

Stedelijk beheer OR groen & recreatie

8.497

8.521

6.264

9.673

9.696

-23

6.271

Saldo baten en lasten

-39.992

-36.706

-46.906

-42.320

-40.960

1.360

-42.433

Toevoeging reserves

10.331

10.331

0

16.314

16.314

0

3.000

Onttrekking reserves

1.000

1.000

0

12.314

11.487

-827

0

Saldo na mutaties reserves

-49.323

-46.037

-46.906

-46.320

-45.786

533

-45.433

Investeringen

Subsidies

ga terug