Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

6385

Conversies en bestemmingswijzigingen

8.376

8.411

8.376

3.320

22.112

18.792

3.383

02-1-2-2

Uitgiftes

6387

Uitgiftes

620

2.044

620

620

8.067

7.447

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

6384

Erfpachtbeheer

13.425

13.931

13.455

13.604

13.933

329

13.736

Lasten

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

6385

Conversies en bestemmingswijzigingen

5.896

522

5.896

699

2.908

-2.209

706

02-1-2-2

Uitgiftes

6387

Uitgiftes

620

957

620

620

4.986

-4.366

620

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

6384

Erfpachtbeheer

8.396

8.836

8.426

4.192

4.374

-182

4.232

Saldo baten en lasten

7.509

14.071

7.509

12.033

31.844

19.811

12.181

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

7.509

14.071

7.509

12.033

31.844

19.811

12.181

Investeringen

Subsidies

ga terug