Jaarstukken 2018

Stedelijke Ontwikkeling

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

6413

Woningbouwprojecten

37.162

33.720

19.714

49.252

47.219

-2.033

41.535

6414

Commercieel Vastgoed

4.554

4.659

6.412

7.445

7.481

36

9.695

6416

Parken en Plas

7.160

4.828

2.165

2.759

811

-1.948

5.006

6417

Leidsche Rijn Centrum

12.816

12.538

12.722

13.291

9.086

-4.205

32.444

6418

Overige projecten

604

1.294

1.500

2.658

3.849

1.191

2.142

Lasten

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

6413

Woningbouwprojecten

8.453

5.924

5.752

5.904

5.256

648

7.557

6414

Commercieel Vastgoed

-6.132

-4.399

946

-5.178

-4.375

-803

-963

6416

Parken en Plas

4.902

4.828

7.358

6.243

4.284

1.960

7.770

6417

Leidsche Rijn Centrum

16.052

9.747

21.273

21.666

7.839

13.827

10.825

6418

Overige projecten

16.008

-1.524

15.874

20.680

2.934

17.746

27.067

6419

Onderhanden werk

21.994

27.743

-14.647

20.862

32.911

-12.049

34.076

Saldo baten en lasten

1.018

14.719

5.957

5.228

19.598

14.370

4.491

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.159

2.205

2.159

2.159

2.159

0

2.159

Saldo na mutaties reserves

3.177

16.924

8.116

7.387

21.757

14.370

6.650

Investeringen

Subsidies

ga terug