Jaarstukken 2018

Bewoners en Bestuur

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

01-2-1-1

Samenwerken en beïnvloeden

1.495

1.507

879

924

938

15

946

Lasten

01-2-1-1

Samenwerken en beïnvloeden

2.625

2.645

2.508

3.670

3.779

-109

4.113

Saldo baten en lasten

-1.130

-1.138

-1.629

-2.746

-2.840

-94

-3.167

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-1.130

-1.138

-1.629

-2.746

-2.840

-94

-3.167

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Samenwerken en beïnvloeden
Het budget is besteed aan bovengemeentelijke en internationale samenwerking. De overschrijding van 0,094 miljoen euro heeft betrekking op wijziging van de financiering en de bijdrage aan het A&O Fonds in 2018.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug