Jaarstukken 2018

Utrechts Vastgoed

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

6744

Voldoende MFA's

0

0

1.098

0

94

94

0

Lasten

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

6744

Voldoende MFA's

0

0

676

2

1

1

2

Saldo baten en lasten

0

0

421

-2

93

95

-2

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

155

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

0

0

576

-2

93

95

-2

Investeringen

Subsidies

ga terug