Jaarstukken 2018

Utrechts Vastgoed

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

0

0

1.098

0

94

94

0

Lasten

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

0

0

676

2

1

1

2

Saldo baten en lasten

0

0

421

-2

93

95

-2

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

155

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

0

0

576

-2

93

95

-2

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Deze doelstelling wordt opgeheven, het saldo wordt met doelstelling 1.1 verrekend.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug