Jaarstukken 2018

Utrechts Vastgoed

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

6389

Vastgoedbeheer

3.582

0

3.987

22

0

-22

471

6740

Vastgoedbeheer DMO

2.721

0

2.912

4.316

0

-4.316

18

6750

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO

28.895

25.689

25.050

28.683

25.757

-2.926

28.014

6751

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB

0

70

0

0

111

111

0

Lasten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

6389

Vastgoedbeheer

2.987

0

4.389

17

0

17

865

6560

Vastgoedadvies en overige dienstverl.

0

205

0

0

0

0

0

6740

Vastgoedbeheer DMO

167

135

371

12

-211

223

-2.155

6750

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO

14.700

13.721

9.089

6.327

5.863

464

6.704

6751

Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB

10.374

9.280

10.463

8.373

9.033

-660

8.417

Saldo baten en lasten

6.971

2.418

7.637

18.291

11.184

-7.108

14.673

Toevoeging reserves

4.217

4.217

0

1.931

5.435

-3.504

259

Onttrekking reserves

2.025

2.056

1.870

2.717

2.414

-303

2.507

Saldo na mutaties reserves

4.779

257

9.508

19.077

8.163

-10.915

16.921

Investeringen

Subsidies

ga terug