Jaarstukken 2018

Veiligheid

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

09-1-1-1

Aanpakken High Impact Crime delicten

6011

Aanpak woninginbraak

0

197

0

0

0

0

0

6014

Nazorg ex-delinquenten

0

-1

0

0

0

0

0

6283

Thor Veiligheid

0

1

0

0

1

1

0

Lasten

09-1-1-1

Aanpakken High Impact Crime delicten

6011

Aanpak woninginbraak

1.228

1.449

1.228

1.284

1.273

11

1.315

6012

Aanpak geweld

61

23

68

68

61

7

78

6014

Nazorg ex-delinquenten

54

26

54

54

104

-50

54

6283

Thor Veiligheid

952

934

1.028

993

974

19

1.022

Saldo baten en lasten

-2.295

-2.235

-2.377

-2.399

-2.411

-13

-2.469

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.295

-2.235

-2.377

-2.399

-2.411

-13

-2.469

Investeringen

Subsidies

ga terug