Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Lasten

06-1-1-1

Inzet werkgelegenheidsoffensief

6230

Werkgelegenheidsoffensief

1.077

788

677

883

597

286

645

Saldo baten en lasten

-1.077

-788

-677

-883

-597

286

-645

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

80

80

0

206

206

0

0

Saldo na mutaties reserves

-997

-708

-677

-677

-391

286

-645

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

85

85

0

Versnelling Overvecht Werk en ondernemerschap

Versnelling Overvecht Werk en ondernemerschap

0

122

-122

Totaal

Subdoelstelling Werk en Inkomen

85

207

-122

ga terug