Jaarstukken 2018

Openbare Ruimte en Groen

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

6041

Rioolrechten

38.219

38.820

38.759

37.409

39.045

1.636

37.799

6718

Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen

0

241

0

0

688

688

0

Lasten

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

6041

Rioolrechten

869

1.151

855

846

844

3

846

6718

Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen

27.410

27.126

28.577

28.143

27.524

620

27.143

Saldo baten en lasten

9.940

10.783

9.327

8.419

11.365

2.946

9.809

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

1.000

1.000

1.000

0

0

Saldo na mutaties reserves

9.940

10.783

10.327

9.419

12.365

2.946

9.809

Investeringen

Subsidies

€ 1.000 euro

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil

Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok

Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok

0

29

-29

Totaal

Subdoelstelling Openbare Ruimte en Groen

0

29

-29

ga terug