Jaarstukken 2018

Onderwijs

Financiën

Wat heeft dat gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

2.958

3.163

2.958

3.744

3.474

-270

3.225

Lasten

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

9.423

9.203

9.536

10.597

10.337

260

10.311

Saldo baten en lasten

-6.466

-6.040

-6.578

-6.854

-6.864

-10

-7.087

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-6.466

-6.040

-6.578

-6.854

-6.864

-10

-7.087

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Op deze subdoelstelling zijn geen majeure afwijkingen toe te lichten.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.

ga terug