Jaarstukken 2018

Werk en Inkomen

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

06-2-1-1

Re-integratie

0

2.961

0

0

1.714

1.714

0

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

4.063

159

3.972

0

0

0

0

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

151.047

141.088

150.780

141.858

142.436

578

141.457

06-3-2-1

Armoedebestrijding

180

414

180

180

371

191

180

Lasten

06-1-1-1

Inzet werkgelegenheidsoffensief

1.077

788

677

883

597

286

645

06-2-1-1

Re-integratie

17.962

19.826

18.393

21.782

21.199

584

21.495

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

26.190

22.307

21.476

20.588

21.036

-449

19.697

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

167.646

167.210

170.236

161.409

164.043

-2.634

163.547

06-3-2-1

Armoedebestrijding

25.151

21.959

24.458

25.011

23.602

1.409

27.203

Saldo baten en lasten

-82.736

-87.468

-80.307

-87.635

-85.957

1.678

-90.949

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.357

2.348

331

3.612

3.612

0

0

Saldo baten en lasten

-80.379

-85.120

-79.976

-84.023

-82.345

1.678

-90.949