Jaarstukken 2018

Jeugd

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

0

-6

0

0

0

0

0

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

0

0

0

0

125

125

0

15-1-1-3

Aanvullende zorg

0

49

0

0

1.250

1.250

0

Lasten

15-1-1-1

Gewoon opvoeden

3.531

2.892

3.927

4.101

3.864

236

4.178

15-1-1-2

Buurtteams Jeugd en Gezin

18.637

18.610

19.198

20.096

19.497

599

20.621

15-1-1-3

Aanvullende zorg

44.657

47.281

36.549

47.878

48.412

-534

51.965

15-1-1-4

Jeugdbescherming

10.126

10.485

10.001

10.011

10.448

-437

10.016

Saldo baten en lasten

-76.952

-79.224

-69.675

-82.086

-80.846

1.239

-86.780

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

-76.952

-79.224

-69.675

-82.086

-80.846

1.239

-86.780