Jaarstukken 2018

Maatschappelijke Ondersteuning

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

3.423

3.537

3.436

3.436

3.685

249

4.309

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

284

33

284

284

-33

-317

284

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

2.450

3.605

2.900

2.450

2.668

218

3.705

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

4.000

5.999

4.000

5.400

5.426

26

4.000

Lasten

16-1-1-1

Basisvoorzieningen

35.728

35.545

37.141

37.396

36.506

890

38.577

16-1-1-2

Buurtteams Sociaal

21.632

22.702

21.564

21.962

21.511

451

23.197

16-1-1-3

Aanvullende ondersteuning

42.812

41.403

41.643

43.335

43.745

-411

44.358

16-1-1-4

Centrumgemeentetaken

107.356

105.589

104.571

115.794

115.557

237

117.001

Saldo baten en lasten

-197.371

-192.065

-194.299

-206.916

-205.573

1.343

-210.835

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

2.989

1.414

1.416

4.685

4.606

-79

516

Saldo baten en lasten

-194.382

-190.651

-192.884

-202.231

-200.967

1.264

-210.318