Jaarstukken 2018

Onderwijs

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

2.330

2.321

1.587

2.041

2.271

231

1.559

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

0

0

0

0

0

0

0

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

17.414

18.865

17.414

20.966

20.060

-906

17.558

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

2.958

3.163

2.958

3.744

3.474

-270

3.225

Lasten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

39.061

52.623

43.245

43.731

41.220

2.511

41.599

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

3.545

3.285

3.568

3.637

3.635

3

3.751

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

29.687

30.861

32.504

32.226

31.281

945

34.309

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

9.423

9.203

9.536

10.597

10.337

260

10.311

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

13.305

13.225

12.337

12.521

12.194

327

12.832

Saldo baten en lasten

-72.320

-84.847

-79.232

-75.962

-72.862

3.099

-80.462

Toevoeging reserves

12.229

12.229

-1.000

5.373

5.373

0

0

Onttrekking reserves

10.060

10.297

2.350

9.843

9.891

48

2.817

Saldo baten en lasten

-74.489

-86.779

-75.882

-71.492

-68.344

3.148

-77.646