Jaarstukken 2018

Weerbaarheid en Wendbaarheid

Wendbaarheid

Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit. Ondanks een totale omzet van bijna anderhalf miljard euro zijn de bestedingen slechts voor een relatief beperkt deel beïnvloedbaar. Belangrijke reden is de omvang van de wettelijke taken en een relatief klein eigen belastinggebied.
Na een aanvankelijke afname van de financiële wendbaarheid, zien we in 2018 een licht gunstige ontwikkeling. We blijven ruimschoots onder de gestelde maximum-normen. De bij de begroting 2018 nog verwachte stijging van de schuldquote heeft zich in werkelijkheid niet voorgedaan. Deze is zelfs licht verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. Innovaties in HRM-beleid doen de noodzaak tot externe inhuur dalen en de flexibele inzet van werknemers met een vaste aanstelling toenemen. Met de lokale lasten heeft Utrecht zijn gunstige positie onder het landelijk gemiddelde licht versterkt ten opzichte van vorig jaar en in vergelijking met de andere grote gemeenten.
Hierna bespreken we vier onderwerpen die van belang zijn voor de financiële wendbaarheid.

ga terug