Jaarstukken 2018

Onderwijs

Meer details

Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Reali-
satie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Reali-
satie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

6128

Leerlingenvervoer

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

6128

Leerlingenvervoer

3.545

3.285

3.568

3.637

3.635

3

3.751

Saldo baten en lasten

-3.545

-3.285

-3.568

-3.637

-3.635

3

-3.751

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-3.545

-3.285

-3.568

-3.637

-3.635

3

-3.751

Investeringen

Subsidies

ga terug