Jaarstukken 2018

Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoudsuitgaven

Onderhoudsuitgaven zijn bedoeld om de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom op peil te houden. Hier rapporteren we over het dagelijks- en kort cyclisch onderhoud van het afgelopen jaar. Deze onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Hieronder vallen niet de levensduurverlengende renovaties. In de volgende paragraaf is per programma vermeld welke onderhoudsuitgaven wij het afgelopen jaar hebben gedaan.

ga terug