Jaarstukken 2018

Algemene middelen

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

13-1-1-1

Onroerendezaakbelasting

96.118

95.047

97.997

97.997

97.832

-165

102.027

13-2-1-1

Precario-, toeristen- en hondenbelasting

3.371

4.171

3.415

4.115

4.122

7

4.752

13-3-1-1

Uitkering gemeentefonds

643.641

648.804

645.979

695.006

687.970

-7.036

723.563

13-4-1-1

Dividenden

2.096

2.258

1.296

2.796

2.938

142

1.296

13-5-1-1

Langlopende geldleningen

612

2.474

57.937

660

4.132

3.472

545

13-7-1-1

stelposten

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

13-10-1-1

Budgetstructuur Leidsche Rijn

-3.261

0

-1.314

-3.128

0

-3.128

-1.063

13-1-1-1

Onroerendezaakbelasting

5.390

6.239

5.305

5.250

5.495

-245

5.245

13-2-1-1

Precario-, toeristen- en hondenbelasting

286

317

284

282

315

-33

283

13-4-1-1

Dividenden

0

0

0

0

0

0

0

13-5-1-1

Langlopende geldleningen

-30.536

-27.536

30.153

-2.536

474

-3.010

-3.735

13-7-1-1

stelposten

5.667

359

4.578

4.633

280

4.353

3.733

13-8-1-1

Onvoorzien

159

0

159

159

2

157

159

Saldo baten en lasten

768.133

773.374

767.458

795.915

790.427

-5.487

827.560

Toevoeging reserves

42.992

42.992

3.184

28.274

28.274

0

13.824

Onttrekking reserves

90.174

90.174

28.575

45.721

45.721

0

48.185

Saldo baten en lasten

815.315

820.556

792.850

813.362

807.875

-5.487

861.921