Jaarstukken 2018

Overhead

Financiën

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2017

Realisatie
2017

Nominale
begroting
2018

Actuele
begroting
2018

Realisatie
2018

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting
2019

Baten

14-4-1-1

Kosten Overhead Organisaties (BA's)

1.124

2.495

1.099

787

2.891

2.104

438

14-5-1-1

BCS (F&C, JZ, Inkoop)

0

9

0

0

76

76

0

14-5-1-2

IB (F&C, JZ, Inkoop)

273

166

329

187

500

312

187

14-6-1-1

BCS (HRM, Facilitair)

0

9

0

0

17

17

0

14-6-1-2

IB (HRM, Facilitair)

1.840

2.629

1.868

3.068

3.655

587

1.925

14-7-1-1

BCS (Informatie – en procesmanagement)

0

7

0

0

0

0

0

14-7-1-2

IB (Informatie – en procesmanagement)

856

1.189

869

872

1.101

229

898

14-8-1-1

BCS (Advies en ondersteuning)

233

588

0

0

227

227

0

14-8-1-2

IB (Advies en ondersteuning)

420

827

426

426

572

146

439

Lasten

14-1-1-1

Ten behoeve van Raadsorganen

0

0

0

0

0

0

0

14-4-1-1

Kosten Overhead Organisaties (BA's)

39.696

42.525

39.109

42.256

44.874

-2.619

43.557

14-5-1-1

BCS (F&C, JZ, Inkoop)

2.643

2.923

3.310

3.950

3.281

669

4.090

14-5-1-2

IB (F&C, JZ, Inkoop)

10.019

10.299

10.240

9.897

11.522

-1.625

9.725

14-6-1-1

BCS (HRM, Facilitair)

1.751

1.624

1.706

1.821

1.788

33

1.824

14-6-1-2

IB (HRM, Facilitair)

37.513

37.861

36.077

38.334

38.863

-529

37.436

14-7-1-1

BCS (Informatie – en procesmanagement)

5.431

8.499

6.015

5.041

9.674

-4.633

4.798

14-7-1-2

IB (Informatie – en procesmanagement)

36.849

36.768

36.852

37.521

37.766

-245

37.711

14-8-1-1

BCS (Advies en ondersteuning)

6.518

6.966

6.175

6.768

7.429

-662

7.145

14-8-1-2

IB (Advies en ondersteuning)

6.448

5.958

7.237

7.524

6.967

556

6.780

Saldo baten en lasten

-142.123

-145.503

-142.128

-147.771

-153.125

-5.354

-149.178

Toevoeging reserves

1.398

1.398

0

983

983

0

0

Onttrekking reserves

1.684

4.674

0

1.255

3.878

2.623

106

Saldo baten en lasten

-141.837

-142.226

-142.128

-147.499

-150.230

-2.731

-149.072